Testimonial: 

הקלות שבהפסקה

אני כבר כמה חודשים לא מעשנת במבט לאחור .. אני אפילו לא מרגישה שהתאמצתי, אפילו לא קצת.
אנשים שמעשנים לידי לא גורמים לי שום רצון להצטרף אליהם זה פשוט עובר לידי לא קיים בשבילי ואני אפילו מרחמת עליהם. החוויה המדהימה בעיני היא הקלות של כל ה"עסק". זה כל כך היה קל שלא יכולתי להבין מה קרה פה פתאום איך זה שאני לא מעשנת איך זה שאני לא מפחדת, איך זה שעוד יום ועוד יום ואני לא סופרת את הדקות ולא מחכה לסיגריה. בשורה תחתונה בעזרתכם הצלחתי לעשות את הדבר הכי קל בחיי משהו שחשבתי שיהיה טראומתי הפך לחוויה חיובית ואין מישהו שאני לא ממליצה לו בחום על הדרך הזאת.

Service Category: 

גמילה מעישון

יהודית עוז

הקלות שבהפסקה

אני כבר כמה חודשים לא מעשנת במבט לאחור .. אני אפילו לא מרגישה שהתאמצתי, אפילו לא קצת.
אנשים שמעשנים לידי לא גורמים לי שום רצון להצטרף אליהם זה פשוט עובר לידי לא קיים בשבילי ואני אפילו מרחמת עליהם. החוויה המדהימה בעיני היא הקלות של כל ה"עסק". זה כל כך היה קל שלא יכולתי להבין מה קרה פה פתאום איך זה שאני לא מעשנת איך זה שאני לא מפחדת, איך זה שעוד יום ועוד יום ואני לא סופרת את הדקות ולא מחכה לסיגריה. בשורה תחתונה בעזרתכם הצלחתי לעשות את הדבר הכי קל בחיי משהו שחשבתי שיהיה טראומתי הפך לחוויה חיובית ואין מישהו שאני לא ממליצה לו בחום על הדרך הזאת.

יהודית עוז