Testimonial: 

הפסקתי אחרי 28 שנים

אני רוצה להודות לכם על ההצלחה שלא האמנתי שהיא אפשרית. כל שנות חיי כמעשנת (28 שנים כאלה) נהגתי לומר שאני כנראה מאותם אלה עם גן ההתמכרות הידוע לשימצה ובאמת שלא האמנתי שלא לעשן זו אופציה בשבילי, וכך גם כל חברי ומשפחתי. היה ברור לכולנו שזה מקרה אבוד. ולא כי לא ניסיתי עשרות פעמים, בכל מיני שיטות ובכל רעיון אופנתי חדש ומאוד יקר ולא יעיל בעליל. עד הסדנה הזו של "אלן קאר".
הקלות הלא תאמן של הפסקת העישון הזו, האחרונה בהחלט בשבילי, עדיין בלתי נתפסת בעיני. כל הפחדים שלי לגבי היום שאחרי, ומה יהיה עם אלכוהול וחברים ועוד ועוד נראו פתאום חסרי משמעות וחסרי כוח. פעם ראשונה שלא השתגעתי בבית בלהפוך את כל המגירות בארונות ובלטפס על הקירות.

הכי חשובה היא העובדה שאני מתנהלת רוב הזמן בשלווה וברוגע בלי השיגעון או תחושת אובדן כלשהיא שליוו אותי בכל ההפסקות הקודמות, והם המתנה הכי ענקית שיכולתם לתת לי ואני לעצמי, ועל כך הכרת תודתי הנצחית ומעומק הלב. זו הפעם הראשונה שאני יודעת בוודאות מופלאה שלפני ארבעה חודשים עישנתי את הסיגריה האחרונה בחיי! אף פעם לא אמרתי זאת לפני הסיגריה האחרונה באלן קאר.

אני מאחלת הצלחה גדולה לכל מי שיתן לעצמו את המתנה הזאת. אם אני עשיתי והצלחתי כל אחד יכול!!

Service Category: 

גמילה מעישון

גל-יה דרורי

הפסקתי אחרי 28 שנים

אני רוצה להודות לכם על ההצלחה שלא האמנתי שהיא אפשרית. כל שנות חיי כמעשנת (28 שנים כאלה) נהגתי לומר שאני כנראה מאותם אלה עם גן ההתמכרות הידוע לשימצה ובאמת שלא האמנתי שלא לעשן זו אופציה בשבילי, וכך גם כל חברי ומשפחתי. היה ברור לכולנו שזה מקרה אבוד. ולא כי לא ניסיתי עשרות פעמים, בכל מיני שיטות ובכל רעיון אופנתי חדש ומאוד יקר ולא יעיל בעליל. עד הסדנה הזו של "אלן קאר".
הקלות הלא תאמן של הפסקת העישון הזו, האחרונה בהחלט בשבילי, עדיין בלתי נתפסת בעיני. כל הפחדים שלי לגבי היום שאחרי, ומה יהיה עם אלכוהול וחברים ועוד ועוד נראו פתאום חסרי משמעות וחסרי כוח. פעם ראשונה שלא השתגעתי בבית בלהפוך את כל המגירות בארונות ובלטפס על הקירות.

הכי חשובה היא העובדה שאני מתנהלת רוב הזמן בשלווה וברוגע בלי השיגעון או תחושת אובדן כלשהיא שליוו אותי בכל ההפסקות הקודמות, והם המתנה הכי ענקית שיכולתם לתת לי ואני לעצמי, ועל כך הכרת תודתי הנצחית ומעומק הלב. זו הפעם הראשונה שאני יודעת בוודאות מופלאה שלפני ארבעה חודשים עישנתי את הסיגריה האחרונה בחיי! אף פעם לא אמרתי זאת לפני הסיגריה האחרונה באלן קאר.

אני מאחלת הצלחה גדולה לכל מי שיתן לעצמו את המתנה הזאת. אם אני עשיתי והצלחתי כל אחד יכול!!

גל-יה דרורי