Testimonial: 

בזכותכם אני לא מעשן!

אין לי מושג איך הצלחתם לגרום לי להפסיק להזיק לעצמי, אחרי 29 שנה , אבל הצלחתם. תודה. אני מרגיש מאז המפגש כאילו לא עישנתי מעולם. אני מנסה לשכנע כמה שיותר אנשים לפנות אליכם ואמשיך להמליץ בחום עליכם.
מהטעם הפשוט: זה מגיע לכם. שוב, תודה

Service Category: 

גמילה מעישון

איציק שריפי

בזכותכם אני לא מעשן!

אין לי מושג איך הצלחתם לגרום לי להפסיק להזיק לעצמי, אחרי 29 שנה , אבל הצלחתם. תודה. אני מרגיש מאז המפגש כאילו לא עישנתי מעולם. אני מנסה לשכנע כמה שיותר אנשים לפנות אליכם ואמשיך להמליץ בחום עליכם.
מהטעם הפשוט: זה מגיע לכם. שוב, תודה

איציק שריפי