Testimonial: 

לא היתה סקפיטית יותר ממני

לא היתה סקפיטית יותר ממני , לא חלמתי להפסיק, או יותר נכון לא רציתי להפסיק, שוב, אינני יודעת לשים את האצבע ולהגיד מה גרם לי להפסיק לעשן, בכל אופן כל התקופה שאינני מעשנת עשתה לי רק טוב, מכל הבחינות עד כדי כך שמפריע לי ריח המעשנים (אינני אומרת למעשנים דבר) כמו כן מי שחושש מהשמנת יתר, לא לדאוג כעבור מספר חודשים, קרוב לשנה הכל משתנה וחוזרים למשקל של לפני הפסקת העישון (עושים ספורט והרבה, וזה פשוט כיף)

Service Category: 

גמילה מעישון

ניצה ויטלה

לא היתה סקפיטית יותר ממני

לא היתה סקפיטית יותר ממני , לא חלמתי להפסיק, או יותר נכון לא רציתי להפסיק, שוב, אינני יודעת לשים את האצבע ולהגיד מה גרם לי להפסיק לעשן, בכל אופן כל התקופה שאינני מעשנת עשתה לי רק טוב, מכל הבחינות עד כדי כך שמפריע לי ריח המעשנים (אינני אומרת למעשנים דבר) כמו כן מי שחושש מהשמנת יתר, לא לדאוג כעבור מספר חודשים, קרוב לשנה הכל משתנה וחוזרים למשקל של לפני הפסקת העישון (עושים ספורט והרבה, וזה פשוט כיף)

ניצה ויטלה