Testimonial: 

הפסקתי לעשן אחרי 30 שנה

לרמי שלום רב, ברצוני להודות לך באופן אישי, על הסדנה המרתקת והמקצועית. אין ספק שהמשימה היתה לא פשוטה, להצליח עם מעשן של מעל קופסא ליום למשך 30 שנה. לא האמנתי שאוכל לחיות בלי הסיגריות ולא להיות מוטרד… אני לא יודע אם זה אתה או השיטה, אבל יצאתי לחופשי, ואין לי שום קושי הכי קטן.
המון המון תודה,

(זה שמסתובב כל היום בחברת מעשנים ולא מזיז לו)

Service Category: 

גמילה מעישון

צביקה ר.

הפסקתי לעשן אחרי 30 שנה

לרמי שלום רב, ברצוני להודות לך באופן אישי, על הסדנה המרתקת והמקצועית. אין ספק שהמשימה היתה לא פשוטה, להצליח עם מעשן של מעל קופסא ליום למשך 30 שנה. לא האמנתי שאוכל לחיות בלי הסיגריות ולא להיות מוטרד… אני לא יודע אם זה אתה או השיטה, אבל יצאתי לחופשי, ואין לי שום קושי הכי קטן.
המון המון תודה,

(זה שמסתובב כל היום בחברת מעשנים ולא מזיז לו)

צביקה ר.