Testimonial: 

במשפחת חסון הפסיקו לעשן

אנחנו משפחת חסון שמי חגית שם בעלי אבישי אנחנו הפסקנו לעשן לפני כחודש וחצי בעלי היה מעשן 32 שנה 2 קופסאות ביום אני עישנתי 5 שנים קופסא ליום. והנה אגדות יש גם במציאות איזה כיף אנחנו עברנו לחיות ברמה אחרת לגמרי. חייבים להרשם לסדנה כדי להבין את השינוי, יש צוות הדרכה תומך בסבלנות ואדיבות.
אבקש להעביר תודה מיוחדת לגלי על ההתמדה בטלפונים לשכנע אותי להרשם לסדנה, גלי תודה רבה שינית את חיי משפחתי תבורכי.

Service Category: 

גמילה מעישון

משפחת חסון

במשפחת חסון הפסיקו לעשן

אנחנו משפחת חסון שמי חגית שם בעלי אבישי אנחנו הפסקנו לעשן לפני כחודש וחצי בעלי היה מעשן 32 שנה 2 קופסאות ביום אני עישנתי 5 שנים קופסא ליום. והנה אגדות יש גם במציאות איזה כיף אנחנו עברנו לחיות ברמה אחרת לגמרי. חייבים להרשם לסדנה כדי להבין את השינוי, יש צוות הדרכה תומך בסבלנות ואדיבות.
אבקש להעביר תודה מיוחדת לגלי על ההתמדה בטלפונים לשכנע אותי להרשם לסדנה, גלי תודה רבה שינית את חיי משפחתי תבורכי.

משפחת חסון