Testimonial: 

הסיגריה האחרונה שלי

לפני עשרה ימים זרקתי את הסיגריה האחרונה שלי בסמוך לסוף הסדנה. שואלים אותי , קשה לך להפסיק? וזה מדהים כמה שזה לא קשה להפסיק. לקחתי לי בראש לגדוע את הסיגריה כדי לא לפרנס את הסיגריה שאחרי ומשמעות הדבר הפסקת ההתמכרות. אתם יודעים מה כמו הרבה דברים טובים שקורים בעולם, לא דאגתי יותר מדי בקשר לסדנת ההפסקה איך שהוא האמנתי שיהיה טוב וזה יגמר. וזה נגמר. תאמינו. זה קל. הפסקתי לעשן אחרי 30 שנה, תפסיקו גם אתם.

תודה אורית וצוות אלן קאר. אתם גדולים כמו היופי שמצוי בחיים.

Service Category: 

גמילה מעישון

יאיר אבידר

הסיגריה האחרונה שלי

לפני עשרה ימים זרקתי את הסיגריה האחרונה שלי בסמוך לסוף הסדנה. שואלים אותי , קשה לך להפסיק? וזה מדהים כמה שזה לא קשה להפסיק. לקחתי לי בראש לגדוע את הסיגריה כדי לא לפרנס את הסיגריה שאחרי ומשמעות הדבר הפסקת ההתמכרות. אתם יודעים מה כמו הרבה דברים טובים שקורים בעולם, לא דאגתי יותר מדי בקשר לסדנת ההפסקה איך שהוא האמנתי שיהיה טוב וזה יגמר. וזה נגמר. תאמינו. זה קל. הפסקתי לעשן אחרי 30 שנה, תפסיקו גם אתם.

תודה אורית וצוות אלן קאר. אתם גדולים כמו היופי שמצוי בחיים.

יאיר אבידר