Testimonial: 

לא מעשנת מנובמבר ולא אעשן לעולמי עד

אני מאושרת ב"ה, לא מעשנת כבר מנובמבר ולא אעשן לעולמי עד. שילוב של תפילה עם הסדנה שלכם הובילה לתוצאה המדהימה וה"ניסית " הזו.

אני אישה חרדית ,וגם מטפלת ברפואה משלימה שלא ידעה את נפשה מרוב צער ויגון מפאת ההתמכרות המטורפת לסיגריה…ב"ה –בזכות הקב"ה ששלח אותי אליכם-שליחים נאמנים-שהוריתם והראיתם כמה זו מלכודת מגוחכת…

אשריכם ואשרי חלקכם על עבודת הקודש שלכם.

Service Category: 

גמילה מעישון

צילה שור

לא מעשנת מנובמבר ולא אעשן לעולמי עד

אני מאושרת ב"ה, לא מעשנת כבר מנובמבר ולא אעשן לעולמי עד. שילוב של תפילה עם הסדנה שלכם הובילה לתוצאה המדהימה וה"ניסית " הזו.

אני אישה חרדית ,וגם מטפלת ברפואה משלימה שלא ידעה את נפשה מרוב צער ויגון מפאת ההתמכרות המטורפת לסיגריה…ב"ה –בזכות הקב"ה ששלח אותי אליכם-שליחים נאמנים-שהוריתם והראיתם כמה זו מלכודת מגוחכת…

אשריכם ואשרי חלקכם על עבודת הקודש שלכם.

צילה שור