Testimonial: 

כששמעתי על הסדנה להפסקת העישון של אלן קאר הייתי קצת סקפטי. 5 שעות? מפסיקים לעשן לתמיד? אף לא סיגריה אחת?  הסקפטיות שלי גברה שכן בכלל לא הייתי בטוח שאני רוצה להפסיק כאשר הגעתי לסדנה.  אני זוכר את ההרגשה שהייתה לי כשסיימתי את הסדנא. הלכתי ברחוב די בהלם, לא ממש מבין איך כל זה יעבוד.

בדיעבד אני יכול לתאר את אותה הרגשה שקוננה בי ממש אחרי הסדנה כהתחלה של דרך חדשה. מאז ועד עכשיו לא עישנתי סיגריה אחת ואני יודע שאני לעולם לא אעשן יותר. בכל הכנות, אני לא חושב שיש משהו שאני יותר בטוח לגביו בחיים. אין מצב שאני מדליק סיגריה!
יש אלף סיבות לא לעשן אבל נדמה לי שהסיבה החשובה מכולן עבורי היא שפשוט לא בא לי. ועל כך אני מודה לצוות של אלן קאר.

Service Category: 

גמילה מעישון

איתן אורן, ת"א

כששמעתי על הסדנה להפסקת העישון של אלן קאר הייתי קצת סקפטי. 5 שעות? מפסיקים לעשן לתמיד? אף לא סיגריה אחת?  הסקפטיות שלי גברה שכן בכלל לא הייתי בטוח שאני רוצה להפסיק כאשר הגעתי לסדנה.  אני זוכר את ההרגשה שהייתה לי כשסיימתי את הסדנא. הלכתי ברחוב די בהלם, לא ממש מבין איך כל זה יעבוד.

בדיעבד אני יכול לתאר את אותה הרגשה שקוננה בי ממש אחרי הסדנה כהתחלה של דרך חדשה. מאז ועד עכשיו לא עישנתי סיגריה אחת ואני יודע שאני לעולם לא אעשן יותר. בכל הכנות, אני לא חושב שיש משהו שאני יותר בטוח לגביו בחיים. אין מצב שאני מדליק סיגריה!
יש אלף סיבות לא לעשן אבל נדמה לי שהסיבה החשובה מכולן עבורי היא שפשוט לא בא לי. ועל כך אני מודה לצוות של אלן קאר.

איתן אורן, ת"א