Testimonial: 

(מנהלת מוצר בחברת SAP)
ידעתי שהשיטות של אלן קאר הן אינן קונבנציונליות, ולכן הגעתי מסוקרנת מאוד.
הסדנה הייתה נעימה מאוד, בעיקר בגלל האווירה והאנשים, והתחושה הכללית הייתה חיובית, תחושה של התחדשות. היא גרמה לי לאתגר הרבה תפיסות שקיבלתי כברורות. חלקן הצלחתי להפריך בעצמי, ואת החלק שלא הצלחתי בעצמי הפרכתי ביחד עם המדריך ומשתתפי הסדנה האחרים.

הסדנה לא הצליחה להעלים לגמרי את הפחד מהשינוי, ובדרך הביתה ניסיתי לדמיין לי את החיים בלי לעשן, וזה לא היה פשוט… אבל הפעם גם לא היה לי פשוט לחשוב למה בעצם מתחשק לי לעשן, וזה עשה את כל ההבדל. מחוסר סיבות טובות לעשן, פשוט הפסקתי. לקח קצת זמן, אבל התרגלתי לחיים בלי סיגריות, והן כבר לא חסרות לי. זה כיף לדעת שהיום אין שום "תנאים מוקדמים" שמשפיעים על המצב רוח שלי במשך היום, ורק דברים חשובים באמת יכולים לגרום לי לאי שקט ולעצבנות.

מבחינתי היופי בסדנה של אלן קאר, הוא שהיא נותנת תשובות לשאלות שלא שאלתי את עצמי מעולם, ועכשיו קשה לי לא לשאול את השאלות, כשאני כבר יודעת את התשובות.

Service Category: 

גמילה מעישון

יפעת פרבר

(מנהלת מוצר בחברת SAP)
ידעתי שהשיטות של אלן קאר הן אינן קונבנציונליות, ולכן הגעתי מסוקרנת מאוד.
הסדנה הייתה נעימה מאוד, בעיקר בגלל האווירה והאנשים, והתחושה הכללית הייתה חיובית, תחושה של התחדשות. היא גרמה לי לאתגר הרבה תפיסות שקיבלתי כברורות. חלקן הצלחתי להפריך בעצמי, ואת החלק שלא הצלחתי בעצמי הפרכתי ביחד עם המדריך ומשתתפי הסדנה האחרים.

הסדנה לא הצליחה להעלים לגמרי את הפחד מהשינוי, ובדרך הביתה ניסיתי לדמיין לי את החיים בלי לעשן, וזה לא היה פשוט… אבל הפעם גם לא היה לי פשוט לחשוב למה בעצם מתחשק לי לעשן, וזה עשה את כל ההבדל. מחוסר סיבות טובות לעשן, פשוט הפסקתי. לקח קצת זמן, אבל התרגלתי לחיים בלי סיגריות, והן כבר לא חסרות לי. זה כיף לדעת שהיום אין שום "תנאים מוקדמים" שמשפיעים על המצב רוח שלי במשך היום, ורק דברים חשובים באמת יכולים לגרום לי לאי שקט ולעצבנות.

מבחינתי היופי בסדנה של אלן קאר, הוא שהיא נותנת תשובות לשאלות שלא שאלתי את עצמי מעולם, ועכשיו קשה לי לא לשאול את השאלות, כשאני כבר יודעת את התשובות.

יפעת פרבר