Testimonial: 

הפסקת העישון הביאה איתה שתי הפתעות. הראשונה – ההבנה כמה השפיעו עלי אותן סיגריות. תוך זמן קצר הרגשתי כיצד התחדד חוש הריח שלי, או כמה קל לי לרוץ; המוזר הוא שכלל לא הרגשתי שאני מתקשה להריח או לרוץ… ההפתעה השנייה הייתה הקלות. התחושה הטובה ביותר שיכול לאחל לעצמו אדם מעשן, היא חוסר הרצון לעשן. זמן לא ארוך לאחר הסדנה הגעתי למצב שבו פשוט לא בא לי לעשן. אני זוכר את התחושה של חשק לסיגריה, והתחושה הזו פשוט אינה קיימת יותר. גם אם פתאום היה צץ לו איזה חשק קטנטן, לא היה צריך להתאמץ כדי שהוא יעבור: רגע אחד של מודעות אליו, והוא עבר.

הייתי מעשן ועכשיו אני לא-מעשן. זה כזה פשוט.

Service Category: 

גמילה מעישון

איתמר שטרן, חיפה

הפסקת העישון הביאה איתה שתי הפתעות. הראשונה – ההבנה כמה השפיעו עלי אותן סיגריות. תוך זמן קצר הרגשתי כיצד התחדד חוש הריח שלי, או כמה קל לי לרוץ; המוזר הוא שכלל לא הרגשתי שאני מתקשה להריח או לרוץ… ההפתעה השנייה הייתה הקלות. התחושה הטובה ביותר שיכול לאחל לעצמו אדם מעשן, היא חוסר הרצון לעשן. זמן לא ארוך לאחר הסדנה הגעתי למצב שבו פשוט לא בא לי לעשן. אני זוכר את התחושה של חשק לסיגריה, והתחושה הזו פשוט אינה קיימת יותר. גם אם פתאום היה צץ לו איזה חשק קטנטן, לא היה צריך להתאמץ כדי שהוא יעבור: רגע אחד של מודעות אליו, והוא עבר.

הייתי מעשן ועכשיו אני לא-מעשן. זה כזה פשוט.

איתמר שטרן, חיפה