Testimonial: 

(הפסיקה לעשן אחרי סדנת החיזוק)
עשיתי את הסדנא וסה"כ השתתפתי ב – 3מפגשים. הפסקתי לעשן קצת לפני המפגש האחרון, והיום אני סוגרת 3 חודשים ללא עישון! תודה רבה רבה לרמי! תודה וירטואלית מלב אמיתי וריאות משוחררות :-)

Service Category: 

גמילה מעישון

מיכל ב.

(הפסיקה לעשן אחרי סדנת החיזוק)
עשיתי את הסדנא וסה"כ השתתפתי ב – 3מפגשים. הפסקתי לעשן קצת לפני המפגש האחרון, והיום אני סוגרת 3 חודשים ללא עישון! תודה רבה רבה לרמי! תודה וירטואלית מלב אמיתי וריאות משוחררות :-)

מיכל ב.