Testimonial: 

אין ספק שאתם עושים עבודת קודש.
בזכותכם אני נקי היום ואין לי כלל צורך בסגריה. בזכותכם המשפחה שלי יכולה לנסוע ברכב ללא הסירחון וללא הלחץ.

משה שלזינגר
מתאם קשרי קהילה קופ"ח מכבי
מחוז ירושלים והשפלה

Service Category: 

גמילה מעישון

משה שלזינגר

אין ספק שאתם עושים עבודת קודש.
בזכותכם אני נקי היום ואין לי כלל צורך בסגריה. בזכותכם המשפחה שלי יכולה לנסוע ברכב ללא הסירחון וללא הלחץ.

משה שלזינגר
מתאם קשרי קהילה קופ"ח מכבי
מחוז ירושלים והשפלה

משה שלזינגר