Testimonial: 

איך זה משהו שלא חשבתי שאני יכול בלעדיו נהיה לסיוט?
פתאום לקום בבוקר בהרגשה מדהימה שאני פשוט לא צריך לעשן יותר, שנגמלתי ממשהו שהייתי מכור אליו.
רציתי להגיד תודה, תודה שהפכתם את חיי לבריאים יותר וששינתם את דרך החשיבה שלי

Service Category: 

גמילה מעישון

מור שני, תל אביב

איך זה משהו שלא חשבתי שאני יכול בלעדיו נהיה לסיוט?
פתאום לקום בבוקר בהרגשה מדהימה שאני פשוט לא צריך לעשן יותר, שנגמלתי ממשהו שהייתי מכור אליו.
רציתי להגיד תודה, תודה שהפכתם את חיי לבריאים יותר וששינתם את דרך החשיבה שלי

מור שני, תל אביב