Testimonial: 

אחרי סדנת הפסקת עישון ושני חיזוקים, ממעשן כבד של שתי חפיסות סיגריות wall street ביום (אומנם הן זולות, אך יש בהן 25 סיגריות בחפיסה!) לא רק שהפסקתי לגמרי את העישון, אלא אני גם חש דחייה ואין בי שום משיכה לעשן. אני רוצה להודות לכם מקרב לב שהצלתם את חיי.

Testimonial Image: 

Testimonial Type: 

Service Category: 

גמילה מעישון

יורם לוינשטיין

אחרי סדנת הפסקת עישון ושני חיזוקים, ממעשן כבד של שתי חפיסות סיגריות wall street ביום (אומנם הן זולות, אך יש בהן 25 סיגריות בחפיסה!) לא רק שהפסקתי לגמרי את העישון, אלא אני גם חש דחייה ואין בי שום משיכה לעשן. אני רוצה להודות לכם מקרב לב שהצלתם את חיי.

יורם לוינשטיין