Testimonial: 

לא תיארתי לעצמי שזה יהיה כל כך פשוט. רציתי להפסיק לעשן, לא ידעתי איך, ופעם אחרי פעם נכשלתי. הגעתי לסדנה, אחרי 6 שעות זרקתי את הקופסא האחרונה. מאז חלפו שנתיים ואני לא מעשן – ואני כבר לא רוצה לעשן, אפילו לא לטעום. לא רוצה יותר, אף פעם.

Testimonial Image: 

Testimonial Type: 

Service Category: 

גמילה מעישון

Include in Promotion Pages: 

אייל שכטר

לא תיארתי לעצמי שזה יהיה כל כך פשוט. רציתי להפסיק לעשן, לא ידעתי איך, ופעם אחרי פעם נכשלתי. הגעתי לסדנה, אחרי 6 שעות זרקתי את הקופסא האחרונה. מאז חלפו שנתיים ואני לא מעשן – ואני כבר לא רוצה לעשן, אפילו לא לטעום. לא רוצה יותר, אף פעם.

אייל שכטר