Testimonial: 

אחרי עישון מאסיבי של המון שנים ונסיונות מייאשים להפסיק התוודעתי אל שיטתו של אלן קאר ונדהמתי מהתגלית, מהקלות שבה הפסקתי לעשן ומהאושר שהתהליך הסב לי. אלן קאר חושף אמת, שכשבאמת מבינים את פשטותה, נדמה לי, שאי אפשר להמשיך לעשן. מדהים.

Testimonial Image: 

Testimonial Type: 

Service Category: 

גמילה מעישון

Include in Promotion Pages: 

רונית שחר

אחרי עישון מאסיבי של המון שנים ונסיונות מייאשים להפסיק התוודעתי אל שיטתו של אלן קאר ונדהמתי מהתגלית, מהקלות שבה הפסקתי לעשן ומהאושר שהתהליך הסב לי. אלן קאר חושף אמת, שכשבאמת מבינים את פשטותה, נדמה לי, שאי אפשר להמשיך לעשן. מדהים.

רונית שחר