Testimonial: 

(להפסיק לעשן אחרי סדנה אחת)
לקח לי עשרים ומשהו שנים של עישון כדי להגיע לתובנה שצריך להפסיק, וסדנה אחת של אלן קאר ליישם זאת. היום, ממרחק של כמה חודשים, אתה פתאום מבין שיש חיים בלי הסיגריה, והם אפילו יותר מהנים, יותר בריאים והרבה פחות מריחים…

Testimonial Image: 

Testimonial Type: 

Service Category: 

גמילה מעישון

Include in Promotion Pages: 

יואב לימור

(להפסיק לעשן אחרי סדנה אחת)
לקח לי עשרים ומשהו שנים של עישון כדי להגיע לתובנה שצריך להפסיק, וסדנה אחת של אלן קאר ליישם זאת. היום, ממרחק של כמה חודשים, אתה פתאום מבין שיש חיים בלי הסיגריה, והם אפילו יותר מהנים, יותר בריאים והרבה פחות מריחים…

יואב לימור