Testimonial: 

הגעתי לסדנה של אלן קאר מלאת ספקות. אני מעשנת מגיל 15 והייתי בטוחה שסיגריות הן חלק ממני, ממי שאני. אחרי סדנה אחת בלבד נפרדתי מהן. יותר משאני מודה, בעלי וילדי שהיו מעשנים פאסיבים בעל כורחם מודים על הכוח שקבלתי בעזרת הסדנה. זה אכן אפשרי. תודה!

Testimonial Image: 

Testimonial Type: 

Service Category: 

גמילה מעישון

איריס קול

הגעתי לסדנה של אלן קאר מלאת ספקות. אני מעשנת מגיל 15 והייתי בטוחה שסיגריות הן חלק ממני, ממי שאני. אחרי סדנה אחת בלבד נפרדתי מהן. יותר משאני מודה, בעלי וילדי שהיו מעשנים פאסיבים בעל כורחם מודים על הכוח שקבלתי בעזרת הסדנה. זה אכן אפשרי. תודה!

איריס קול