Testimonial: 

הצלחתי להפסיק לעשן ולהשאר מאושר

עליי לציין כי תחילה, כמו כולם, הייתי מעט סקפטי ולא האמנתי ביכולות המדריך או ביכולותיי. אולם, התברר לי במהרה כי מדובר בשיטה שמשנה חיים ותפיסת עולם. ולכן ברצוני להודות לכם "אלן קאר" כל כך שרק בזכותכם הצלחתי להפסיק לעשן ולהישאר מאושר :-)

Service Category: 

גמילה מעישון

יוני כהן, נתניה

הצלחתי להפסיק לעשן ולהשאר מאושר

עליי לציין כי תחילה, כמו כולם, הייתי מעט סקפטי ולא האמנתי ביכולות המדריך או ביכולותיי. אולם, התברר לי במהרה כי מדובר בשיטה שמשנה חיים ותפיסת עולם. ולכן ברצוני להודות לכם "אלן קאר" כל כך שרק בזכותכם הצלחתי להפסיק לעשן ולהישאר מאושר :-)

יוני כהן, נתניה