Testimonial: 

המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי- "לא מעשן מאושר"

כרופא אני מודע היטב לסיכונים הכרוכים בעישון, ולכן ניסיתי שיטות רבות להפסקת עישון, בין השאר טיפול תרופתי.אחרי כל הניסיונות הכושלים הופתעתי לגלות את הסדנה של אלן קאר שעזרה לי להפסיק לעשן ואף יותר חשוב -להשאר לא מעשן מאושר יותר מכל שיטה אחרת

Service Category: 

סוכר טוב סוכר רע

ד"ר ניר כהן

המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי- "לא מעשן מאושר"

כרופא אני מודע היטב לסיכונים הכרוכים בעישון, ולכן ניסיתי שיטות רבות להפסקת עישון, בין השאר טיפול תרופתי.אחרי כל הניסיונות הכושלים הופתעתי לגלות את הסדנה של אלן קאר שעזרה לי להפסיק לעשן ואף יותר חשוב -להשאר לא מעשן מאושר יותר מכל שיטה אחרת

ד"ר ניר כהן