Testimonial: 

המלצה רפואית לשיטת אלן קאר

אני מאוד התרשמתי מהשיטה. למרות ההצלחה והפרסום של Easy Way, לא היו שום גימיקים והגישה המקצועית הייתה כזו שכל רופא יכול להעריך ולכבד. אני אשמח לתת המלצה רפואית לשיטה לכל אחד

Service Category: 

סוכר טוב סוכר רע

ד"ר פ.מ בראיי, לונדון

המלצה רפואית לשיטת אלן קאר

אני מאוד התרשמתי מהשיטה. למרות ההצלחה והפרסום של Easy Way, לא היו שום גימיקים והגישה המקצועית הייתה כזו שכל רופא יכול להעריך ולכבד. אני אשמח לתת המלצה רפואית לשיטה לכל אחד

ד"ר פ.מ בראיי, לונדון