Testimonial: 

ראש המחלקה הפסיכיאטרית, ביה"ח מתילדה, הונג קונג – "שיטה קלה ויעילה להפסקת עישון"

התופעה המדהימה היא כי אלן קאר, שמעיד על עצמו כי הוא איננו מומחה במתודות של שינוי התנהגות, הצליח היכן שאין ספור פסיכולוגים ופסיכיאטרים בעלי תעודות והסמכות נכשלו- פיתוח של שיטה קלה ויעילה להפסקת עישון.

Service Category: 

סוכר טוב סוכר רע

ד"ר ויליאם גרין

ראש המחלקה הפסיכיאטרית, ביה"ח מתילדה, הונג קונג – "שיטה קלה ויעילה להפסקת עישון"

התופעה המדהימה היא כי אלן קאר, שמעיד על עצמו כי הוא איננו מומחה במתודות של שינוי התנהגות, הצליח היכן שאין ספור פסיכולוגים ופסיכיאטרים בעלי תעודות והסמכות נכשלו- פיתוח של שיטה קלה ויעילה להפסקת עישון.

ד"ר ויליאם גרין