Testimonial: 

המרפאה הבריטת, טוקיו
"שיטה נהדרת להפסקת עישון"

הייתי רוצה לברך אותך על על השיטה הנהדרת שפיתחת שעוזרת לאנשים להפסיק לעשן.

Service Category: 

סוכר טוב סוכר רע

ד"ר ג. סימונדס

המרפאה הבריטת, טוקיו
"שיטה נהדרת להפסקת עישון"

הייתי רוצה לברך אותך על על השיטה הנהדרת שפיתחת שעוזרת לאנשים להפסיק לעשן.

ד"ר ג. סימונדס