Testimonial: 

המרפאה הבריטת, טוקיו
"שיטה נהדרת להפסקת עישון"

הייתי רוצה לברך אותך על על השיטה הנהדרת שפיתחת שעוזרת לאנשים להפסיק לעשן.

ד"ר ג. סימונדס

המרפאה הבריטת, טוקיו
"שיטה נהדרת להפסקת עישון"

הייתי רוצה לברך אותך על על השיטה הנהדרת שפיתחת שעוזרת לאנשים להפסיק לעשן.

ד"ר ג. סימונדס