Testimonial: 

ביה"ח המלכותי לונדון – שיטה יעילה להפסקת עישון

אני צפיתי בשיטה של אלן קאר בעצמי ומצאתי אותה מאוד מוצלחת. אני ממליץ על שיטה זו מכל הלב כשיטה יעילה להפסקת עישון.

ד"ר אניל ויסראם

ביה"ח המלכותי לונדון – שיטה יעילה להפסקת עישון

אני צפיתי בשיטה של אלן קאר בעצמי ומצאתי אותה מאוד מוצלחת. אני ממליץ על שיטה זו מכל הלב כשיטה יעילה להפסקת עישון.

ד"ר אניל ויסראם