Testimonial: 

הסדנה עושה שיקוף.. אחרי שעתיים פלוס מצאתי את עצמי עם דמעות בעיניים כי הבנתי מה אני עושה.. לקחתי את הסיגריות וזרקתי אותן!.. אני לא סופר כמה זמן עבר, מבחינתי לא עישנת!

Testimonial Video: 

Service Category: 

סוכר טוב סוכר רע
Embedded thumbnail for אביעד קרן

אביעד קרן

Embedded thumbnail for אביעד קרן

הסדנה עושה שיקוף.. אחרי שעתיים פלוס מצאתי את עצמי עם דמעות בעיניים כי הבנתי מה אני עושה.. לקחתי את הסיגריות וזרקתי אותן!.. אני לא סופר כמה זמן עבר, מבחינתי לא עישנת!

אביעד קרן