תקנון החברה

מבוא

חברת מובמנט וולנט בע"מ ח.פ. 513600528, (להלן: "החברה") הינה מפעילת האתר אלן קאר ישראל (להלן: "האתר").

האתר משמש כחנות לשיווק סדנאות לגמילה מעישון ושחרור מהתמכרויות ומוצרים נלווים. טרם ביצוע ההזמנה יש לבצע פעולת הרשמה והקלדת פרטים בסיסיים. לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקת כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה על ידי חברות כרטיסי האשראי ותנתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים יהווה אישור על קליטת ההזמנה. הרישום במחשבי החברה יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

התקנון מנוסח בלשון זכר אך פונה לשני המינים כאחד.

ההרשמה דרך האתר מותרת לנרשם/משתתף שהוא בגיר בלבד (בן 18 ומעלה). נרשם שהוא קטין (גילו מתחת ל- 18) יירשם לשירות רק באמצעות הוריו או האפוטרופוס הממונה עליו.

סדנאות דיגיטליות

ידוע לי כי עשויים להיות הבדלים בתכנים בין הסדנה הדיגיטלית לסדנה הפרונטלית, לרבות ביחס למעורבות המשתתפים בסדנה ומתן מענה והתאמות ספציפיות אשר ניתנים למשתתפי הסדנה הפרונטלית ואשר אינם אפשריים במתכונת של סדנה דיגיטלית, ואני מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ביחס להבדלים אלה.

מחיר המוצרים המפורסמים באתר

מחיר המוצר אינו כולל  דמי משלוח אלא אם הודגש אחרת.

זמני אספקה

מועדי אספקת מוצרים הנם על פי המועדים הנקובים בדף המכירה של המוצר, אלא אם צויין מפורשות אחרת. זמני אספקה כוללים ימי עסקים בלבד (ימים א'-ה') ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג. במידה שגורמים או אירועים שאינם בשליטת מפעילי האתר יעכבו או ימנעו את מכירת המוצרים או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, האתר יציע לצרכן לבחור בין המתנה לקבלת המוצר במועד מאוחר מהנקוב, או ביטול העסקה והשבת מלוא כספו.  

ביטול עסקה – סדנה דיגיטלית

 1. ביטול עסקה ייעשה על ידי הצרכן תוך 14 ימים עשיית העסקה, או קבלת מסמך הגילוי, לפי המאוחר ביניהם, בתנאי שלא נעשה שימוש במוצר.
 2. הודעה על הביטול תימסר לחברה מאת הצרכן בעל פה או בכתב, באחד מהאמצעים הבאים: בטלפון: 03-6212525, במשרדי העסק הראשיים: רח' תוצרת הארץ 16, תל אביב בפקס: 03-6212526 בדוא"ל: info@allencarr.co.il בדואר הממוען לכתובת משרדי החברה הראשיים או בקישור הייעודי לביטול העסקה הממוקם בעמוד הראשי של האתר.    
 3. בעת ביטול עסקה, בהתאם לסעיף 1 לעיל, שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת השירות במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה על ידי החברה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם.
 4. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת השירות במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה על ידי החברה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול.
 5. לידיעתכם, בהתאם לחוק, לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל נזקיה.
 6. החברה תמסור לצרכן עותק מהודעת ביטול החיוב שמסרה החברה לחברת האשראי.
 7. צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך גילוי לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. ביקש הצרכן לבטל את העסקה, רשאית החברה לדרוש מהצרכן להציג לפניה תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, אך לא תדרוש ממנו הוכחה נוספת לשם מימוש זכות הביטול. הצרכן יציג לפני החברה אחד מהמסכים המפורטים בחוק.

ביטול עסקה – סדנה פרונטלית/ZOOM:

 1. המשתתף יוכל להודיע על רצונו לבטל השתתפותו בסדנה תוך 14 יום מיום עשיית העסקה ובתנאי שהביטול ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד הסדנה. במקרה זה יוחזר לו הסכום ששילם, למעט דמי ביטול בסך 5% או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.
 2. נערכה העסקה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית והביטול ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד הסדנה. לאחר מועד זה לא יוכל לבטל את ההשתתפות בסדנה, אך יוכל לשנות את מועד הסדנה, פעם אחת בלבד, למועד אחר, בתיאום מראש וללא עלות נוספת. על כל דחייה נוספת יגבו 200 ₪ דמי שריון מקום.
 3. מובהר כי 90% מעלות הסדנא הינה עבור ההשתתפות בסדנא הראשונה ו-10% הנוספים הינם עבור סדנאות החיזוק והתמיכה הטלפונית.

מלאי

האתר יקיים בקרה שוטפת על מלאי המוצרים המוצע למכירה. כאשר המלאי עומד בפני סיום יידע מפעיל האתר את הצרכנים על כך או יעדכן את מספר המוצרים שנותרו במלאי במקום בולט באתר. אם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלא הכסף ששולם. 

אחריות כללית בגין פעילות האתר

 1. החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי הנרשמים/משתתפים בשימושם אתר במהלך הרישום בו ו/או בגין פעילותם בניגוד לתקנון זה, או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 2. החברה עושה ותעשה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר אך לא מתחייבת שהשירות בו לא יופרע עקב תקלות בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחריות לתקלות או שיבושים ברשת האינטנט או בקווי התקשורת.

סייגים לאחריות העסק

אם בתום לב נפלה טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור השירות ו/או מחירו, לא יחייב הדבר את החברה. החברה תאפשר לצרכן לבטל את העסקה ותשיב לו את מלוא הכסף ששילם.

אבטחת מידע ופרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו.

במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנת מוצר או שירות, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב, הוצאת קבלה). המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי). במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר. דואר שיווקי ישלח רק במקרה שהצרכן נתן הסכמה מפורשת מראש ובכתב, בהתאם להוראות החוק.

איננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק אלא לביצוע התשלום ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה. אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו.

לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר, וכן לתלונות על הטיפול במידע באתר, אנא פנה לאחראי על הגנת הפרטיות באתר, מר ראובן יפת למייל Reuven@allencarr.co.il