סקירת החוק החדש – התייקרות הטבק המגולגל

התייקרות מחירי הטבק לגלגול

אחד מתפקידיו המרכזיים של המחוקק בכל מדינה מתוקנת, הוא לדאוג לרווחתם של אזרחי המדינה ולבריאותם. במסגרת זו מובאות לדיון הצעות חוק שונות ונחקקים חוקים שונים שנועדו להגן על האזרחים. במקרים אחרים, חוקים מסוג זה נובעים מתוך שיקולים כלכליים שונים ומתוך רצון להקל את הנטל הקיים על אוצר המדינה. החוק החדש של התייקרות הטבק המגולגל, מערב את שני סוגי השיקולים הללו. מצד אחד, המחוקק מעוניין לצמצם את היקף השימוש בחומרי הטבק ולהפחית את הסכנות הבריאותיות, ומנגד, הוא מעוניין להקל את העומס המוטל על מערכת הבריאות. מהי מהותו של החוק החדש ומהם עיקריו? על כך במאמר הבא.

עיקרי החוק

בעולם אידיאלי, לא יהיה עוד צורך בסדנאות גמילה מסיגריות ומעשנים לא יחפשו אחר דרכים חדשות של הפסקת עישון. זוהי בעצם מטרתו של המחוקק וזוהי המגמה המתחזקת בשנים האחרונות. במסגרת זאת, חלות הגבלות רבות על עישון במרחב הציבורי, ומוטלים מיסי קנייה על סיגריות וקנסות כבדים על המפרים את חוק העישון בציבור. מיסים אלו מעודדים את המעשנים לחפש אחר דרכים יצירתיות יותר להוזיל את עלות השימוש בסיגריות. מכיוון שמחירן של סיגריות מוכנות וארוזות הוא גבוה יותר, רבים הסתפקו ברכישה של טבק לגלגול. כך, לפי דוח שהוציא משרד הבריאות, בשנת 2017, התברר כי אחוזי השימוש בטבק מגולגל גדלו משמעותית – מ-0.2% ב-2009 ל-15% ב-2017. אלא שכעת בית המשפט הגבוה לצדק (בג"ץ) פסק כי גם טבק לגלגול יחויב במס קנייה, בדומה למס שאותו משלמים על סיגריות רגילות. על כן, הטבק לגלול צפוי להתייקר פי שניים, ועלייה זו צפויה להכניס לקופת המדינה כמה מאות מיליוני שקלים בשנה.    

סיגריות מגולגלות – מסוכנות לא פחות

בתחום הטבק ומוצרי העישון קיימים לעיתים פערי מידע רבים, כמו גם בלבול באשר להיקף ההשפעה שיש לחומרים אלו על גוף האדם. רבים למשל מאמינים כי עישון נרגילה או צריכה של טבק לעיסה מזיקים פחות לעומת עישון של סיגריה רגילה. גם עישון של סיגריה אלקטרונית משווק פעמים רבות כאמצעי "בריא" יותר או כאמצעי המאפשר הפסקת עישון או גמילה מסיגריות. אלא שבפועל, אלו אמונות שאין בהן ממש, ולעיתים מתברר כי דווקא ההפך הוא הנכון; לפעמים דווקא אותם הרגלי עישון (למשל, עישון נרגילה) עשויים לסכן את בריאות האדם הרבה יותר מעישון סיגריות רגילות. זהו ככל הנראה המצב גם כשמדובר בעישון של סיגריות מגולגלות. ההסתדרות הרפואיות שביקשה להצטרף לעתירה לבג"ץ, הציגה באותה ההזדמנות את חוות דעתם של רופאים מומחים. הללו קבעו כי סיגריות מגולגלות עלולות להיות מסוכנות הרבה יותר לעומת סיגריות רגילות, מכיוון שללא תקן מסודר, המשתמש יכול להכניס כמות רבה הרבה יותר של טבק וכך לסכן את עצמו ואת הסביבה הרבה יותר.

על מי החוק משפיע?

כאמור, התכלית המרכזית של החוק החדש היא לעודד הפסקת עישון בקרב המשתמשים. מבחינה זו, ייתכן כי דווקא ההתייקרות של הטבק המגולגל תסייע להשיג את המטרה. מטבע הדברים, עד היום המשתמשים העיקריים בטבק המגולגל היו צעירים ובני נוער שרצו לחסוך בעלויות העישון, ולכן רכשו את הטבק המגולגל כחלק ממערך שיקולים זה. הדור הצעיר מודע היטב לנזקי העישון וצעירים רבים מתחילים בתהליכים שונים של גמילה מסיגריות, עד שהם משיגים לבסוף את מבוקשם. החוק החדש, המוביל להתייקרות מוצרי הטבק המגולגל, יהווה אולי את התמריץ הדרוש עבור כל אותם מעשנים, ויעודד אותם להשלים את תהליך הגמילה מעישון בהצלחה.