/** outbrain pixle **/
לקוחות פרטיים

ליגל מלמד, כפר סבא

"היה לי הרבה היסוסים, אני והבן זוג שלי קבענו תאריך רחוק , בסוף הגיע היום, הגענו ובאמת שנינו הפסקנו"

המצולמים מהווים מדגם מייצג של לקוחות אלן קאר שהצליחו להפסיק לעשן באמצעות השיטה. העדויות שנגבו מהן נלקחו על פי תנאי אמון הציבור ומהווים שקיפות ואמת בפרסום. תוצאות הטיפול עשויות להשתנות בין מטופל למטופל.