/** outbrain pixle **/
הצוות

רמי רומנובסקי

מעשן לשעבר, עסקתי בעברי בתחום התקשורת, בין השאר הייתי מנהל ההפצה של רשת בתי קולנוע לב, מנהל הקמת אתר האנימציה הבינ"ל ,aniboom.com הייתי מנחה בפרויקט מיכא"ל ולימדתי בביה"ס לקולנוע סם שפיגל ובמסגרות אחרות בתחום זה. על אלן קאר שמעתי מחברים, אחרי שזה עבד עבורי החלטתי לחלוק את המתנה הנהדרת עם חבריי ובני משפחתי, ואני שמח על הזכות הגדולה שנפלה בחלקי לעזור לאנשים לצאת מהשעבוד לחופש ובריאות אמיתיים.