/** outbrain pixle **/
הצוות

גיל מלצר

עיתונאי לשעבר ב'ידיעות אחרונות', זוכה פרס לתקשורת סביבתית של המכון הישראלי לחשיבה ומנהיגות סביבתית (קרן פרט ומכון השל), מחבר הספר 'מלחמת יום כיפור-זמן אמת' (יחד עם רונן ברגמן). מעשן כבד משך למעלה מ-20 שנים אשר לא יכל לדמיין את חייו ללא סיגריה ולא הצליח להיגמל מהעישון בשום דרך ובשום שיטה עד שנכנס לסדנה של 'אלן קאר' בספטמבר 2010. "מאז אותו יום אני לא מעשן, לא רוצה לעשן, הבריאות שלי ואיכות חיי השתפרו בצורה משמעותית וכתוצאה מכך גם החלטתי להצטרף לצוות 'אלן קאר ישראל' ולסייע גם לאחרים להגשים משאלה נפלאה זו ולצאת לחופשי".