/** outbrain pixle **/
הצוות

אסף אשכנזי

מנהל ושותף באלן קאר ישראל. בעבר מנחה בארגון מיכא"ל לפיתוח ומצוי כישורים אישיים למצויינות, מנהל מערך שיווק אזורי ומנחה מנחים במיכא"ל, עסקתי במקביל בתחום התיאטרון והבמה כשחקן וכמפיק ושירתתי שירות קבע בצה"ל במגוון תפקידים פיקודיים מבצעיים והדרכתיים. בכל בחירותי המקצועיות עד היום מה שהניע אותי היה הרצון לעבוד עם אנשים, לבצע תפקידים או משימות המשפיעים על בני אדם, ערכיהם, אורח ואיכות חייהם. את תפקידי כמנכ"ל אלן קאר בישראל אני רואה כהזדמנות ייחודית המעניקה לי יכולת להשפיע ולו במעט על כמה שיותר אנשים ולאורך זמן.